Werkwijze

Onderzoek en gestandaardiseerde tests

Bij elke leeftijd horen bepaalde vaardigheden. Door middel van onderzoeken en gestandaardiseerde tests krijgt de therapeut een volledig beeld van het niveau (motorisch, cognitief, sociaal, …) van uw kind. De ouders, de school, de huisarts en andere betrokkenen kunnen nuttige informatie geven over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt.

Behandelingsplan

Aan de hand van al deze gegevens wordt een behandelingsplan opgemaakt en besproken. Uiteraard varieert dit plan naargelang de leeftijd van het kind en de ernst van het probleem.

Ontwikkelingsmogelijkheden

De behandeling is erop gericht de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten zodat het kind weer plezier krijgt in bewegen en de normale, spontane ontwikkelingsspiraal weer op gang komt!